Asistenční systémy – pomáhají, nebo ne?

24. 7. 2018
Inteligentní systémy mají řidiči usnadnit ovládání vozidla a zvýšit dopravní bezpečnost a komfort jízdy. Žádný inteligentní systém však z řidiče neodebírá zodpovědnost za bezpečnou jízdu vozidla.

Hlavním přínosem inteligentních systémů je zvýšení dopravní bezpečností a uživatelského komfortu vozidel.

Styl řízení vychází z věku, kondice, zkušeností a osobnosti řidiče a z vlastností vozidla i dopravního prostředí. Vlivem asistenčních systémů se může zažitý způsob řízení změnit, např. jízda se může stát plynulejší, předvídatelnější, bez prvků agresivity.

Defenzivní způsob jízdy chápeme jako styl jízdy, který bere ohledy na ostatní účastníky silničního provozu a klade důraz na předvídání vzniku kritických situací v provozu na pozemních komunikacích. Má prokazatelný vliv na zvýšení dopravní bezpečnosti, snížení nehodovosti, snížení spotřeby paliva, opotřebení automobilů i snížení dopadů na životní prostředí. Typickým znakem defenzivní jízdy je, že se řidič chová předvídavě a ohleduplně, dává včas najevo své plánované manévry, udržuje bezpečný odstup od ostatních účastníků silničního provozu a bezpečně předjíždí. Řidiči udávají, že po pořízení některých asistenčních systémů jezdí defenzivněji.

Naopak ale také může dojít ke snížení dopravní bezpečnosti, protože například používáním inteligentních systémů mohou vznikat nové zátěžové situace, které řidiče ještě více zatíží. Při příliš vysoké zátěži řidič nestíhá sledovat všechny důležité podněty a snadno se unaví.

Více se dozvíte na webu ADAS